top of page

Räntans gård i Kristinehamn

Räntans gård är en familjegård söder om Kristinehamn där Elin Gustavsson som ansvarar för fårbesättningen tillhör den femte generationen på gården. 

Gården är i huvudsak en skogsgård, men har på senare år skapat kompletterande verksamheter så som den sociala dagverksamheten Grön Arena, hästfoderförsäljning och lammproduktion. Nu finns de även med i Andelslamm som ett led i att kunna förmedla bra kött direkt till dig som kund. 

 

Fåren

På Räntans gård finns lite olika djurslag, däribland en liten besättning Värmlandsfår på ca 20 tackor. Rasen tillhör en av de gamla Allmogeraserna som under lång tid riskerade att bli utrotad och sönderavlad men som numera finns bevarad under kontrollerade avelsformer. Tackorna har ett lugnt temperament och är goda mödrar till sina lamm. De får ett eller två lamm, tre kan förekomma men är inte så vanligt. Lammen föds i april och går med sina mödrar under hela sommaren och håller hagar och dungarna öppna. Under vintern fodras de med hösilage bärgat på gården och endast i samband med lamning och digivning får de kraftfoder för att kunna förse sina lamm med den bästa mjölken. Alla får är unika i färg och teckningar och varierar mellan olika nyanser av brunt, grått, svart, vitt och brokigt. Varje skinn blir därefter också unikt med sina olika färger.

 

Gårdens får är sällskapliga och får massor av kärlek, inte minst genom den dagliga verksamhet som bedrivs. Du som andelsbonde är varmt välkommen att besöka besättningen och umgås med tackor och lamm.

 

Lammen slaktas på ett gårdsslakteri 4 km från gården senare på hösten efter ett långt och härligt bete. Slaktvikten per lamm ligger på mellan 15-20 kg. 

 

PRIS 

Att vara andelsbonde för lammkött kostar 3500 kr/per lamm. Vill du ha både kött och päls kostar det 5100 kr/per lamm. Betalning sker via Swish eller bankkonto.

Hur långt är det till Räntans gård?

Räntans gård ligger ca 2 mil söder om Kristinehamn, 2,7 mil norr om Gullspång, ca 4 mil från Karlskoga och ca 8 mil väster om Örebro. Karta

Kontaktuppgifter

Vill du veta mer om Räntans gård?

Kontakta Elin här:

Vike Räntans gård 1

681 93 Kristinehamn

Email: elin@rantansgard.se

Mobil: 070-303 05 24

www.rantansgard.se

Räntansgård_Tacka med lamm.JPG
Räntansgård_Elin Gustavsson.jpg
Räntansgård_En brokig skara.JPG
Räntansgård_skinn.jpg
bottom of page