top of page

Bli Andelsgård

Forest_Sheep.JPG

Vad är Andelslamm®?

Andelslamm® är ett nytt sätt att sälja lammkött där kunden köper en andel i din besättning på våren och får utdelning i form av lammkött på hösten.

Du får alltså betalt i förskott på våren och kunden hämtar kött på gården på hösten.

Garanterad avsättning

En stor fördel för gården är att man vet hur många slaktade lamm som redan är sålda tidigt på våren. Du behöver inte vara orolig att du inte får avsättning för ditt kött på hösten och måste sälja till underpris.

 

Förbättra din likviditet

Införsäljning sker under en begränsad tid (från januari till april) och kundens pris är därför subventionerat. Meningen är att konsumenten ska bestämma sig snabbt. Gården kan dessutom ta mer betalt för sina köttlådor i säsong.

Konsumenten betalar 3500 kr för en kött andel och 5200 kr för en kött- & pälsandel. Säljer du till ex. 30 köttandelar får du då 105,000 kr. Detta innebär en förstärkning av ekonomin för gården då intäkterna sker tidigt på våren. 

Dela riskerna

OBS! Priset är inte baserat på kilopris utan vikten kan variera beroende på säsong. Detta är ett nytt sätt att tänka och bygger på delad risk men också visa att arbetet per djur är detsamma oavsätt djurens vikt. Givetvis slaktar man inte under en slaktvikt på 16kg .

 

Sälj direkt till konsument

Vi har skapat Andelslamm® för att förbättra ekonomin för mindre gårdar genom direkt kontakt med konsumenter.

Genom ett gemensamt varumärke når vi ut till en större krets av medvetna konsumenter.

För att nå dit måste vi ta ut en avgift som täcker kostnaderna men som vi försöker att hålla så låg som möjligt.

Slakten måste ske på ett godkänt slakteri och köttet vakuum förpackas för att vara så konsumentvänlig som möjligt.

Visa upp din gård

Vi tycker att det är bra att konsumenter få möjlighet att besöka gården och därför brukar vi hålla öppet hus 1 dag under mars/april. Detta leder oftast till nya kunder och är ett bra sätt att informera om allt arbete bakom uppfödning av lamm och även sälja andra produkter från gården. Det är självklart frivilligt att hålla öppet hus.

 

Hör av dig om du vill veta mer om de praktiska detaljerna.

Florent.JPG
Framed Andelslamm
Snow White
Sheep with lamb
Gotlandsfår.jpg
GrazingSheep.JPG
_edited.png
bottom of page