Svanängen

464 71 Köpmannebro

info@andelslamm.se

  • White Facebook Icon

Tel: 0768-522227

© 2019 by SwedishCountryLiving® Proudly created with Wix.com

 

Om oss

Andelslamm®

Vi tröttnade på industriellt producerat mat, skandalerna och det underläge många små familjegårdar befinner sig i. Hur kan man få konsumenter att göra ett aktivt val för att stödja mindre matproducenter och samtidigt få schysst mat?

Svaret blev Andelslamm®. Ett helt nytt sätt att handla mat. 

Genom att bli Andelsbonde köper du en andel av lamm-besättningen tidigt på våren och får köttet från ett helt lamm på hösten. Då får gården ekonomiskt stöd tidigt i säsongen och garanterad avsättning för köttet. Tack vare den delade risken kan Andelsbonden får godare mat och bättre insyn i matproduktion samtidigt som gården säkrar sin produktion.

 

Efterfrågan på Andelslamm har varit över förväntan efter lanseringen våren 2017.  Under 2018 utökade vi med ytterligare en fårgård i Färgelanda (se anslutna gårdar). 

Nu känner vi att tiden är mogen för fler gårdar att ansluta sig. Målsättning under 2019 är att fler ska få möjlighet att köpa Andelslamm® och att fler får tillgång till lokalproducerat svenskt lammkött. Flera nya gårdar har redan tillkommit. Läs mer på Anslutna gårdar.

 

Genom att stödja Andelslamm® får du inte bara ett bättre pris och godare mat. Du bidrar till ett mer öppet landskap, en hållbar livstil för mindre företag på landsbygden och gör en insats för miljön.

Swedish Country Living®

Efter ett långt liv i modebranschen bytte vi livsstil och flyttade från storstads livet i Göteborg till en mer harmonisk och lugn tillvaro på landsbygden i Dalsland där vi år 2011 grundade SwedishCountryLiving®.

 

SwedishCountryLiving® är ett livsstils koncept som omfattar allt från ekoturism och hållbar mat-produktion till mini konferenser i kulturlandskapet. Mat och miljö står i fokus för verksamheten, där även inbjudna gäster får ta del av livsfilosofin, SLOW.

Den röda tråden för Swedish Country Living® är ett holistiskt tankesätt som ser till helheten och ifrågasätter gängse normer. Istället vill man se människan som en del av naturens kretslopp.

 

När vi övertog gården var markerna igenvuxna. Numera håller våra får naturbetesmarkerna öppna och köttet är ekologiskt och nu KRAV-certifierat . Efter många års arbete med att återställa markerna har de återfått sin ursprungliga karaktär med ståtliga ek-bestånd och många rödlistade arter.

Vi hoppas du tycker som vi och vill bl Andelsbonde!

 

Marie & David Naraine

Svanängen

Köpmannebro